Apulaisrehtorin terveiset

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Kouluun kuuluu kolme yksikköä, joista kaksi (Linnanmaa 1–6 ja Linnanmaa 7-9 sekä lukio) sijaitsevat yliopiston kampuksella Linnanmaalla. Koskelan 1–6 yksikkö sijaitsee Koskelan kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä Linnanmaan yksiköistä. Normaalikoulussa on yhteensä noin 1150 oppilasta, ja henkilökuntaa 138 hlöä. Vastaan Linnanmaan 1-6 yksikön toiminnasta.

Lukuvuonna 2023–2024 Linnanmaan alakoulussa opiskelee n. 310 oppilasta. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on noin 40 hlöä.  Koulun oppilaat tulevat pääosin Kaijonharjun, Syynimaan, Linnanmaan ja Kuivasrannan alueilta. Vuosittain oppilasalueemme jonkin verran vaihtelee riippuen kulloisestakin koulutulokkaiden lukumäärästä. Tässä tehdään yhteistyötä Oulun kaupungin koulujen, erityisesti Ritaharjun ja Pöllönkankaan koulujen kanssa.

Perusopetuksen lisäksi normaalikoulun perustehtäviin kuuluu opettajankoulutukseen liittyvä ohjattu opetusharjoittelu, pedagoginen tutkimus- kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä opettajien ammatillinen täydennyskoulutus. Yksityiskohtaisempaa Linnanmaan 1–6 koulun toiminnasta löytyy näiltä sivuilta.

Vastaan koulua koskeviin kysymyksiin mielelläni myös henkilökohtaisesti.

Janne Pellikainen

Apulaisrehtori Linnanmaa 1–6

p.029448 3880

s-posti: janne.pellikainen@oulu.fi