Rehtorin terveiset

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Kouluun kuuluu kolme yksikköä, joista kaksi (Linnanmaa 1-6 ja Linnanmaa 7-9 sekä lukio) sijaitsevat yliopiston kampuksella Linnanmaalla. Koskelan 1-6 yksikkö sijaitsee Koskelan kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä Linnanmaan yksiköistä. Normaalikoulussa on yhteensä noin 1200 oppilasta, 100 opettajaa sekä muuta henkilökuntaa noin 20 hlöä.  Itse vastaan Linnanmaan 1-6 yksikön toiminnasta ja toimin samalla myös perusopetuksen 1-9 rehtorina.  

Lukuvuonna 2019-2020 Linnanmaan alakoulussa opiskelee 354 oppilasta. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on 35 hlöä.  Koulun oppilaat tulevat pääosin Kaijonharjun, Syynimaan, Linnanmaan ja Kuivasrannan alueilta. Vuosittain oppilasalueemme jonkin verran vaihtelee riippuen kulloisestakin koulutulokkaiden lukumäärästä. Tässä tehdään yhteistyötä Oulun kaupungin koulujen, erityisesti Ritaharjun ja Pöllönkankaan koulujen kanssa.

Perusopetuksen lisäksi normaalikoulun perustehtäviin kuuluu opettajankoulutukseen liittyvä ohjattu opetusharjoittelu, pedagoginen tutkimus- kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä opettajien ammatillinen täydennyskoulutus. Tänä lukuvuonna koulua työllistää erityisesti perusopetuksen uudistetun opetussuunnitelman mukaisten periaatteiden jalkauttaminen niin käytännön koulutyöhön kuin opetusharjoittelun ohjaukseenkin. Tästä on kysymys myös niissä monissa opetushallituksen rahoittamissa kehittämishankkeissa, joissa olemme mukana joko partnerina tai koordinoijana laajemmissa kotimaisissa tai kansainvälisissä verkostoissa. Esimerkkeinä voin mainita uusien toimintatapojen ja sähköisten menetelmien kehittämisen oppimisprosessin tukemiseksi oppimisen aikaisessa arvioinnissa sekä oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen. 

Yksityiskohtaisempaa Linnanmaan 1-6  koulun toiminnasta löytyy näiltä sivuilta. Koteihin on jaettu Koulutiedote 2019- 2020 lehtinen, johon kaikkien huoltajien kannattaa tutustua.   

Vastaan koulua koskeviin kysymyksiin mielelläni myös henkilökohtaisesti.


Hannu Juuso

Perusopetuksen 1-9 rehtori

p. 0294 483765 / 0294 487290

s-posti: hannu.juuso@oulu.fi