Oulun normaalikoulun strategia on työstetty yliopiston strategisten linjausten mukaisesti lukuvuoden 2019–2020 aikana. Strategiatyöhön osallistui koulumme koko henkilökunta, oppilashuoltoryhmät, alakoulujen ja yläkoulun oppilaskunnat, lukion opiskelijakunta, koulumme vanhempaintoimikunnat sekä opetusharjoittelijoita yhdessä yliopiston opetusharjoittelukoordinaattoreiden kanssa. Lisäksi strategiatyöhön kuultiin mm. koulumme johtokuntaa sekä alueen kehittämiskoulujen rehtoreita.

Strategia on työkalu koulumme kehittämiseksi ja sitä muokataan tarpeen mukaan. Konkreettisia toimenpiteitä ja mittareita strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi työstetään yksikkökohtaisissa opettajakokouksissa suunnitteluryhmien koordinoimana.

Strategian mukaista toimintaa johtaa koulun johtava rehtori yhteistyössä asterehtoreiden kanssa.