Kokeilu ja kehittämisprojektilla tarkoitetaan suunnitelmallista ja enimmäkseen tutkimukseen liittyvää tai siihen pohjautuvaa hanketta. Tutkimuksen tai hankkeiden tarkoituksena on kehittää oppimateriaaleja, opetusvälineitä, uusia didaktisia menetelmiä, opetussuunnitelmia, uusia toimintatapoja opetusharjoitteluun jne.  Kehittämistyötä tehdään Future Classroon Lab –verkoston puitteissa myös yritysten kanssa.