TERVETULOA

Tervetuloa Tiedenorssin kotisivuille

Oulun normaalikoulu, ”Tiedenorssi”, on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajan­koulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta niin suomalaisille kuin muualta tuleville opettajille ja rehtoreille. Edellisen lisäksi Oulun normaalikoulu järjestää myös maahanmuuttajille suunnattua perusopetukseen valmistavaa opetusta yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Koulussamme opiskelee noin 850 oppilasta perusasteella ja 250 opiskelijaa lukiossa. Erikoisosaamistamme on opetusharjoittelun ohjaaminen: vuosittain ohjaamme yli 500 luokan- ja aineenopettajaksi opiskelevaa heidän opinnoissaan.

Tiedenorssi toimii kolmessa eri toimipisteessä Oulussa.

  1. Linnanmaalla perusopetuksen vuosiluokat 1-6
  2. Linnanmaalla perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukio
  3. Koskelassa perusopetukseen valmistava opetus + vuosiluokat 1-6

Oulun normaalikoulu on vetovoimainen oppilaitos, joka tarjoaa oppilaille ja opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia sekä ajanmukaisen infrastruktuurin. Tiedenorssin osaava henkilökunta, tiiviit kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä aktiivinen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta takaavat toimintamme korkean laadun. Normaalikoulun toiminta pohjautuu Oulun yliopiston strategiaan, harjoittelukoulun koulutuksellinen ja kasvatuksellinen erityisasema huomioiden.


Yhteistyöterveisin

Kari Kumpulainen, KT
Johtava rehtori