Tiedote Oulun normaalikoulun oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle 16.3.2020

Valtioneuvosto ottaa käyttöön poikkeuslait koronaviruksen vuoksi. Muiden koulujen tavoin Oulun normaalikoulun perusasteen vuosiluokat 1-9 sekä perusopetukseen valmistava opetus siirtyy keskiviikkona 18.3.2020 etä- / verkkoperustaiseen opetukseen sekä tuettuun itsenäiseen opiskeluun, poislukien 1-3. vuosiluokkien oppilaat joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, sekä ne erityisen tuen oppilaat, joiden huoltajat eivät voi järjestää näiden oppilaiden hoitoa kotona.
 

Hallituksen linjausten mukaisesti oppilaat voivat jäädä kotiin jo huomenna tiistaina 17.3.2020, mikäli mahdollista. Oppilaiden koulu päättyy tiistaina alakouluilla kello 12.00 ja vuosiluokilla 7-9 kello 12.45. Henkilökunta jatkaa iltapäivän ajan etäopetusta suunnitellen.
 

Pyydämme niitä 1-3. vuosiluokkien huoltajia jotka työskentelevät kriittisillä aloilla, ja joiden lapsi tulee kouluun poikkeustilan aikana, ilmoittautumaan koulun rehtorille. Samoin pyydämme niitä erityisen tuen piirissä olevien lasten huoltajia, jotka eivät voi järjestää kotihoitoa lapselleen, olemaan yhteydessä ao. koulun rehtoriin.
 

Normaalikoulun lukiossa järjestely astui voimaan jo tänään 16.3. Valtioneuvoston päätöksen mukaan poikkeusjärjestelyt jatkuvat 13.4.2020 saakka. Muutoksen avulla pyritään turvaamaan niin oppilaiden, opiskelijoiden kuin henkilökunnan hyvinvointi ja turvallisuus koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.
 

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että opetus ja opiskelu jatkuu, mutta prosessiin osallistuvat henkilöt eivät ole fyysisessä yhteydessä toisiinsa. Koulun VOT-työryhmä (verkko-opetuksen tuki) on työstänyt teknisen ohjeistuksen, joka jaetaan pian erikseen. Opettajat ovat oppituntien aikana pääsääntöisesti opiskelijoiden tavoitettavissa sovitun yhteydenpitosovelluksen kautta. Opettajat ovat yhteydessä omiin luokkiinsa / opetusryhmiinsä ja ohjeistavat tarkemmin oppilaita siitä miten opetuksessa edetään. Oppilaita ja huoltajia pyydetään seuraamaan opetusryhmien Wilma-viestintää.
 

Poikkeustilanteen aikana koulu pyrkii järjestämään reaaliaikaisia webinaareja, videotallenteita sekä muuta verkkoperustaista opetusta. Sen lisäksi oppilaat työskentelevät itsenäisesti. Oppimateriaaleja voi noutaa koululta. Useilla normaalikoulun oppilailla on käytössään henkilökohtainen kannettava tietokone / iPad, jonka avulla yhteydenpito parhaiten tapahtuu. Koulu pyrkii lainaamaan laitteita niille joilla sellaista ei ole, mutta kotikoneita ja älypuhelimia voi käyttää. Ruokailuun liittyvistä järjestelyistä ilmoitetaan erikseen.
 

Mahdollisista muutoksista ja lisäohjeista oppilaille ja koteihin tiedotetaan koulun verkkosivuilla sekä Wilmassa.
 

Ohjattu opetusharjoittelu koko harjoittelukoulussa on keskeytetty kahdeksi viikoksi. Opetusharjoittelu jatkuu maanantaina 30.3.2020, työskentelytavoista tiedotetaan myöhemmin.
 

Lisätietoja

Perusasteen rehtori: Hannu Juuso, hannu.juuso@oulu.fi, 040 673 5909

Perusasteen apulaisrehtori (7-9): Pasi Hieta, pasi.hieta@oulu.fi, 040 743 4892

Perusasteen apulaisrehtori (1-6 Koskela + valmistava opetus): Sari Räisänen, sari.raisanen@oulu.fi, 050 350 5544

Lukion rehtori: Eija Kumpulainen, eija.kumpulainen@oulu.fi, 040 743 4891 

Johtava rehtori: Kari Kumpulainen, kari.kumpulainen@oulu.fi, 0400 187801

 

Tekninen tuki

Heikki Mikkola, heikki.mikkola@oulu.fi, 029 448 3895

Timo Reinikka, timo.reinikka@oulu.fi, 029 448 3888

TOIMINTA-AJATUKSEMME

Oulun normaalikoulun toiminta perustuu elämän moninaisuuden kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Turvallinen ja kehittyvä koulumme tukee monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta oppilaistamme kasvaa toimintakykyisiä ja vastuullisia ihmisiä. 

Oulun normaalikoulu on yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulumme järjestää ohjattua opetusharjoittelua sekä osallistuu tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Myös opettajien täydennyskoulutus kuuluu tehtäväämme. Lisäksi koulumme on yksi maailman Unescokouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.