Oulun normaalikoulu - Etusivu

TOIMINTA- AJATUKSEMME

Tavoitteenamme on toimintakykyinen, vastuullinen ja  erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen.


"Oulun normaalikoulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen´.

Oulun normaalikoulu on yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulumme järjestää ohjattua opetusharjoittelua sekä osallistuu tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Myös opettajien täydennyskoulutus kuuluu tehtäväämme. Lisäksi koulumme on yksi maailman Unescokouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.

Tutkimus & kokeilu

Tutkimus opettajan roolista uuden asian oppimisessa

Tutkimus on ainedidaktinen tutkimus, joka sisältyy aineenopettajien pedagogisiin opintoihin.Tarko...

+ Lue lisää

Tutkimus & kokeilu

Aineistonkeruu ProGradu: Kiusaaminen ja kouluväkivalta

Tutkin gradussani kiusaamista ja kouluväkivaltaa oppilaan näkökulmasta. Kerään tutkimusta varten ...

+ Lue lisää

Tutkimus & kokeilu

Magneettiset ilmiöt 3. vuosiluokalla

Oppilaiden opetussuunnitelman mukaiseen oppimiseen sisältyy ympäristöopissa magnetismi. Tutkimuks...

+ Lue lisää