Oulun normaalikoulun tiedote 8.4.2020

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus jatkuu 14.4 – 13.5.2020

 

Valmiuslain nojalla säädetty valtioneuvoston asetus jatkaa varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevia väliaikaisista rajoituksia ajalla 14.4 – 13.5.2020. Asetukseen ja Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston antamaan määräykseen perustuen etäyhteyksiä hyödyntävä opetus jatkuu Oulun normaalikoulussa seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 

  • perusopetuksen 1—3 vuosiluokan oppilaat,
  • perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetut erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat,
  • perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetut pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat, sekä
  • perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat.

Edellä mainituilla ryhmillä on niin halutessaan oikeus lähiopetukseen myös poikkeustilan aikana. Valtioneuvosto on kuitenkin suosittanut vahvasti, etteivät myöskään lähiopetukseen oikeutetut oppilaat tulisi kouluun. Perusopetukseen valmistavan opetuksen osalta kaikki siihen oikeutetut Oulun normaalikoulun oppilaat ovat päättäneet pysytellä etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa.

 

Kouluruokailu

 

Poikkeusoloissa opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua. Oulun normaalikoululla on kuitenkin tunnistettu selkeä tarve ruokahuollon järjestämiseksi. Huoltajille tehdään kysely, jonka perusteella kaikille halukkaille toimitetaan koululounaan korvaamiseksi suunniteltu ruoka- ja raaka-aineita sisältävä useamman ruokalajin kotikassi pidempiaikaiseen käyttöön.

 

Ruokakasseja tullaan jakamaan kaksi kertaa siten, että molemmilla kerroilla perheet saavat yhden kassin jokaista koulussamme opiskelevaa oppilasta kohden.

Ruokakassit noudetaan seuraavasti.

  • Oulun normaalikoulu 1-6, Linnanmaa: keskiviikko 22.4 kello 12-16
  • Oulun normaalikoulu 1-6 + valmistava opetus, Koskela: keskiviikko 22.4 kello 12-16
  • Oulun normaalikoulu 7-9 + lukio: torstai 23.4 kello 12-16

Jakelusta ohjeistetaan tarkemmin lähempänä edellä ilmoitettuja ajankohtia. Jakelu järjestetään porrastetusti siten, että ihmisten väliset turvavälit säilyvät. Toinen ruokakassi toimitetaan toukokuussa, myös tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Terveyttä ja jaksamista kaikille!


Lisätietoja

Perusasteen rehtori: Hannu Juuso, hannu.juuso@oulu.fi, 040 673 5909

Perusasteen apulaisrehtori (7-9): Pasi Hieta, pasi.hieta@oulu.fi, 040 743 4892

Perusasteen apulaisrehtori (1-6 Koskela + valmistava opetus): Sari Räisänen, sari.raisanen@oulu.fi, 050 350 5544

Lukion rehtori: Eija Kumpulainen, eija.kumpulainen@oulu.fi, 040 743 4891 

Johtava rehtori: Kari Kumpulainen, kari.kumpulainen@oulu.fi, 0400 187801

 

Tekninen tuki

Heikki Mikkola, heikki.mikkola@oulu.fi, 029 448 3895

Timo Reinikka, timo.reinikka@oulu.fi, 029 448 3888


TOIMINTA-AJATUKSEMME

Oulun normaalikoulun toiminta perustuu elämän moninaisuuden kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Turvallinen ja kehittyvä koulumme tukee monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta oppilaistamme kasvaa toimintakykyisiä ja vastuullisia ihmisiä. 

Oulun normaalikoulu on yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulumme järjestää ohjattua opetusharjoittelua sekä osallistuu tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Myös opettajien täydennyskoulutus kuuluu tehtäväämme. Lisäksi koulumme on yksi maailman Unescokouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.