Oulun normaalikoulu - Etusivu

TOIMINTA- AJATUKSEMME

Tavoitteenamme on toimintakykyinen, vastuullinen ja  erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen.


"Oulun normaalikoulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen´.

Oulun normaalikoulu on yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulumme järjestää ohjattua opetusharjoittelua sekä osallistuu tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Myös opettajien täydennyskoulutus kuuluu tehtäväämme. Lisäksi koulumme on yksi maailman Unescokouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.

Peruskoulu

Oulun yläkoulujen mestarit 2015!

Oulun normaalikoulun poikien pesäpallojoukkue on Oulun yläkoulujen mestari vuonna 2015. Yläkouluj...

+ Lue lisää

Tutkimus & kokeilu

Aineistonkeruu ProGradu: Kiusaaminen ja kouluväkivalta

Tutkin gradussani kiusaamista ja kouluväkivaltaa oppilaan näkökulmasta. Kerään tutkimusta varten ...

+ Lue lisää

Tutkimus & kokeilu

Magneettiset ilmiöt 3. vuosiluokalla

Oppilaiden opetussuunnitelman mukaiseen oppimiseen sisältyy ympäristöopissa magnetismi. Tutkimuks...

+ Lue lisää