Oulun normaalikoulu - Etusivu

TOIMINTA- AJATUKSEMME

Tavoitteenamme on toimintakykyinen, vastuullinen ja  erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen.


"Oulun normaalikoulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen´.

Oulun normaalikoulu on yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulumme järjestää ohjattua opetusharjoittelua sekä osallistuu tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Myös opettajien täydennyskoulutus kuuluu tehtäväämme. Lisäksi koulumme on yksi maailman Unescokouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.

Lukio

Syksyn 2015 ylioppilaat

Hanhela Samu Nakamura Ayane Sunila Carlos Tauriainen Juuso

+ Lue lisää

Tutkimus & kokeilu

Pro gradu -tutkimus: Millaisia ovat perusopetuksen kentän eri portailla olevien henkilöiden käsitykset lainsäädännön ja koulumaailman toimijoiden suhteesta?

Pro gradu –tutkielman avulla haluamme selvittää, millaisia käsityksiä opetuksen kentän eri portai...

+ Lue lisää

Peruskoulu

Wilman osoite on muuttunut

Oulun normaalikoulun Wilma on siirretty uudelle palvelimelle ja Wilmaan kirjaudutaan tästä eteenp...

+ Lue lisää