Oulun normaalikoulu - Etusivu

TOIMINTA- AJATUKSEMME

Tavoitteenamme on toimintakykyinen, vastuullinen ja  erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen.


"Oulun normaalikoulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen´.

Oulun normaalikoulu on yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulumme järjestää ohjattua opetusharjoittelua sekä osallistuu tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Myös opettajien täydennyskoulutus kuuluu tehtäväämme. Lisäksi koulumme on yksi maailman Unescokouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.


Future Classroom Lab
Oulun normaalikoulu koordinoi Suomessa Future Classroom Lab- verkoston toimintaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa kouluissa tapahtuvaa toimintakulttuurin muutosta.  Verkosto on Euroopan opetusministeriöiden rahoituksella toimivan European Schoolnetin tuloksien ja koulutuksien levityskanava ja Suomessa toimii Opetushallituksen rahoituksella.

Future Classroom Lab toimintaa edistävät Euroopassa Future Classroom Ambassadorit ja Suomessa heitä on nyt koulutettu 15.

>>> Lisätietoa http://fcl.eun.org/ ja  uusi.oppimaisema.fi

Ohessa video Future Classroom Ambassadorien työpajasta Oulussa, jonka yhteydessä pidettiin myös Future is here- iltapäiväseminaari.


Tutkimus & kokeilu

Pro gradu -tutkimus: Oppilaiden kokemukset biologiasta oppiaineena tulevaisuuden ammatinvalinnan kannalta

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kuinka merkityksellisenä Oulun normaalikoulun yhdeksäsluokka...

+ Lue lisää

Peruskoulu

Perusopetuksen opetussuunnitelma valmistui

Oulun normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 on valmistunut. Koulun johtokunta hyvä...

+ Lue lisää

Tutkimus & kokeilu

Tutkimus opettajan vuorovaikutuskeinoista lukion englannin oppitunnilla

Tutkimus siitä, miten opettaja voi rohkaista vuorovaikutusta englannin tunneilla. Tutkimusraportt...

+ Lue lisää