LINNANMAA 1-6

Tiedoksi

Opetus toeutetaan koulussamme lähiopetuksena, mutta mahdollisen pandemiatilanteen johdosta voidaan tarvittaessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin eli esim. etäopetukseen. 1.–3.-luokkalaiset ja erityisen tuen piirissä tai valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat ovat tässäkin tapauksessa kuitenkin lähiopetuksessa eli käyvät päivittäin koulussa.

Opetushallituksen ohjeisiin perustuen etäopetukseen voidaan tarvittaessa siirtyä määräajaksi vain 4.–9.- luokkalaisten oppilaiden osalta. Vaikka oppilaat ovat lähiopetuksessa, noudatetaan päivittäisessä koulutyössä erilaisia opetushallituksen antamia ohjeita viruksen leviämisen estämiseksi. Näistä tiedotetaan huoltajia erikseen lukukauden aikana. 
 


Koulutyö jatkuu lähiopetuksena, mutta on mahdollista, että joudumme epidemiatilanteen pahentuessa siirtymään syksyn aikana myös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.  Vakavasta tilanteesta johtuen olemme laatineet suunnitelmat taudin leviämisen ehkäisemiseksi niin nyt alkavassa lähiopetuksessa kuin siinäkin tapauksessa, että joudumme menemään voimakkaampiin toimenpiteisiin. Tällöin kyse olisi poikkeustilanteesta, johon olemme tehneet varautumissuunnitelman Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti.

Kyseiset oppilaidemme huoltajille tarkoitetut suunnitelmat löytyvät linkistä
Koronaohjeet huoltajille (pdf)

Pyydän, että kaikki huoltajat tutustuvat suunnitelmiin huolellisesti.

Tässä vaiheessa on jo tärkeää muistaa, että sairaana tai vähäisinkin flunssan oirein oppilas ei saa tulla kouluun. Mikäli oppilas on palannut Suomeen riskimaista, hänen tulee jäädä 14 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin saapumispäivästä lukien. Ajankohtainen luettelo riskimaista löytyy THL:n kotisivuilta. Näissä tapauksissa tulee olla yhteydessä joko koulusihteeri Antti Rekilään  tai allekirjoittaneeseen. 

Hyvää kouluvuotta.
Yhdessä onnistumme.

Hannu Juuso
KT, rehtori