Apulaisrehtorin terveiset!

Koskelan koulu on Oulun normaalikoulun alakoulujen toinen yksikkö Linnanmaan alakoulun ohella. Linnanmaalla toimii myös normaalikoulun yläkoulu ja lukio. Oulun normaalikoululla on neljä päätehtävää: 1) perus- ja lukio-opetuksen tarjoaminen, 2) Oulun yliopiston opettajaopiskelijoiden ohjatut opetusharjoittelut, 3) tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä 4) täydennyskoulutus. Toimimmekin tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston opettajankoulutuksen kanssa kaikilla päätehtäviemme alueilla.  Johtavana rehtorina toimii Kari Kumpulainen, lukion rehtorina Eija Kumpulainen, perusasteen rehtorina Hannu Juuso, perusasteen 7-9 apulaisrehtorina Pasi Hieta ja minä toimin perusasteen 1-6 apulaisrehtorina. Käytännössä vastaan Koskelan yksikön toiminnasta.

Koskelan yksikkö on toiminut osana Oulun normaalikoulua elokuusta 2013 alkaen. Koulu on kaksisarjainen perusopetusta vuosiluokille 1-6 antava koulu, lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistava opetus, valo. Oppilaita on yhteensä noin 270 ja henkilökuntaa 27, joista 22 on opettajia. Koskelan koululla harjoittelevat luokanopettaja-, erityisopettaja- ja musiikinopettajaopiskelijat opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintoja eri pituisissa jaksoissa. Harjoitteluja ohjaavat opettajat on perehdytetty ohjaavan opettajan tehtäviin. Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö ovat läsnä kouluarjessamme esim. erilaisten hankkeiden kautta. Tällä hetkellä on käynnissä esim. Kehys-hanke, jonka tarkoituksena on mm. kehittää yhteisopettajuutta erityisesti alkuopetuksessa. Tutkimustoiminnasta vastaavat tutkijat pyytävät tutkimusluvan koululta sekä tutkimukseen toivotuilta osallistujilta sekä tiedottavat tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisemiseen liittyvistä asioista. Täydennyskoulutusta tarjoamme sekä omalle henkilökunnalle että alueellisesti. Täydennyskoulutukseen kuuluu olennaisesti myös koulutusvienti eli tarjoamme koulutusta ja erilaisia kursseja kansainvälisesti koulutuksen parissa työskenteleville organisaatioille, kouluille ja asiantuntijoille. Koulutusviennin myötä koulussamme vierailee sekä ryhmiä että yksittäisiä henkilöitä.

Koskelassa toimii vanhempaintoimikunta Kimppa, jonka toiminta on avoin oppilaiden huoltajille. Vanhempaintoimikunta on osallistunut esimerkiksi pihatapahtumaan, joka pidetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa sekä Halloween-juhlaan.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Koskelan toimipisteestä saatte näiltä sivuilta. Vastaan mielelläni koulua koskeviin kysymyksiin myös henkilökohtaisesti.

Toivotan kaikille oikein mukavaa lukuvuotta 2018-2019!

Sari Räisänen
apulaisrehtori  
p. 0294 484690 
s-posti: sari.raisanen(a)oulu.fi