Apulaisrehtorin terveiset

Oulun normaalikoulu, Koskela on normaalikoulun alakoulujen toinen yksikkö Linnanmaan alakoulun ohella. Linnanmaalla toimii myös normaalikoulun yläkoulu ja lukio. Oulun normaalikoululla on neljä päätehtävää: 1) perus- ja lukio-opetuksen tarjoaminen, 2) Oulun yliopiston opettajaopiskelijoiden ohjatut opetusharjoittelut, 3) tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä 4) täydennyskoulutus. Toimimmekin tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston opettajankoulutuksen kanssa kaikilla päätehtäviemme alueilla. Johtavana rehtorina toimii Kari Kumpulainen, lukion rehtorina Eija Kumpulainen, perusasteen rehtorina Hannu Juuso, perusasteen 7-9 apulaisrehtorina Pasi Hieta ja minä toimin perusasteen 1-6 apulaisrehtorina. Käytännössä vastaan Koskelan yksikön toiminnasta.

Koskelan yksikkö on toiminut osana Oulun normaalikoulua elokuusta 2013 alkaen. Koulu on kaksisarjainen perusopetusta vuosiluokille 1-6 antava koulu, lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistava opetus, valo. Oppilaita on yhteensä noin 290 ja henkilökuntaa 31, joista 24 on opettajia ja muuta henkilökuntaa 7 henkilöä. Koskelan koululla harjoittelevat luokanopettaja-, erityisopettaja- ja musiikinopettajaopiskelijat opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintoja eripituisissa jaksoissa. Harjoitteluja ohjaavat opettajat on perehdytetty ohjaavan opettajan tehtäviin. Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö ovat läsnä kouluarjessamme esim. erilaisten hankkeiden kautta. Tutkimustoiminnasta vastaavat tutkijat pyytävät tutkimusluvan koululta sekä tutkimukseen toivotuilta osallistujilta sekä tiedottavat tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisemiseen liittyvistä asioista.Täydennyskoulutusta tarjoamme sekä omalle henkilökunnalle että alueellisesti. Täydennyskoulutukseen kuuluu olennaisesti myös koulutusvienti eli tarjoamme koulutusta ja erilaisia kursseja kansainvälisesti koulutuksen parissa työskenteleville organisaatioille, kouluille ja asiantuntijoille. Koskelassa toimii myös aktiivinen vanhempaintoimikunta Kimppa, jonka toiminta on avoin oppilaiden huoltajille. 

Lukuvuosi 2020-2021 alkaa koronatilanteen vuoksi hiukan eritavoin kuin aiemmat vuodet. Opiskelu alkaa lähiopetuksena, mutta pidämme erityistä huolta etäisyyksistä ja hygieniasta sekä rajoitamme kontakteja. On tärkeää, että tässä haastavassa tilanteessa huolehdimme myös kaikkien koulussa toimivien – oppilaiden, henkilökunnan, opiskelijoiden ja huoltajien – hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Tavoitteena uudelle lukuvuodelle onkin pääasiallisesti terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Koskelan toimipisteestä saatte näiltä sivuilta. Vastaan mielelläni koulua koskeviin kysymyksiin myös henkilökohtaisesti.

Toivotan kaikille turvallista lukuvuotta 2020-2021!

 

Sari Räisänen
apulaisrehtori  
p. 0294 484690 
s-posti: sari.raisanen(a)oulu.fi