Apulaisrehtorin terveiset

Koskelan koulu on Oulun normaalikoulun alakoulujen toinen yksikkö Linnanmaan alakoulun ohella. Linnanmaalla toimii myös normaalikoulun yläkoulu ja lukio.
Oulun normaalikoululla on neljä päätehtävää:

  • 1) perus- ja lukio-opetuksen tarjoaminen,
  • 2) Oulun yliopiston opettajaopiskelijoiden ohjatut opetusharjoittelut,
  • 3) tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä
  • 4) täydennyskoulutus.

Toimimmekin tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston opettajankoulutuksen kanssa kaikilla päätehtäviemme alueilla. Johtavana rehtorina toimii Kari Kumpulainen, lukion rehtorina Eija Kumpulainen, perusasteen rehtorina Hannu Juuso, perusasteen 7-9 apulaisrehtorina Pasi Hieta ja minä toimin perusasteen 1-6 apulaisrehtorina. Käytännössä vastaan Koskelan yksikön toiminnasta.

Koskelan yksikkö on toiminut osana Oulun normaalikoulua elokuusta 2013 alkaen. Koulu on kaksisarjainen perusopetusta vuosiluokille 1-6 antava koulu, lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistava opetus, valo. Oppilaita on yhteensä hieman alle 270. Henkilökuntaan kuuluu 34 työntekijää, joista 23 on opettajia ja 6 on koulunkäynninohjaajia. Koskelan koululla harjoittelevat luokanopettaja-, erityisopettaja- ja musiikinopettajaopiskelijat opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintoja eripituisissa jaksoissa. Harjoitteluja ohjaavat opettajat on perehdytetty ohjaavan opettajan tehtäviin. Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö ovat läsnä kouluarjessamme esim. erilaisten hankkeiden kautta. Tutkimustoiminnasta vastaavat tutkijat pyytävät tutkimusluvan koululta sekä tutkimukseen toivotuilta osallistujilta sekä tiedottavat tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisemiseen liittyvistä asioista. Täydennyskoulutusta tarjoamme omalle henkilökunnalle sekä myös alueellisesti ja kansainvälisesti koulutuksen parissa työskenteleville organisaatioille, kouluille ja asiantuntijoille. Koskelassa toimii myös aktiivinen vanhempaintoimikunta Kimppa, jonka toiminta on avointa kaikille oppilaiden huoltajille. Vanhempaintoimikunta on aktiivisesti järjestänyt esimerkiksi pihatapahtumaa, joka pidetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa sekä Halloween-tapahtumaa.

Erityisinä tavoitteina koulussamme on lukuvuonna 2021-2022 hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden elvyttäminen koronapandemian jälkeisellä ajalla. Yksityiskohtaisempaa tietoa Koskelan toimipisteestä saatte näiltä sivuilta. Vastaan mielelläni koulua koskeviin kysymyksiin myös henkilökohtaisesti.

Toivotan kaikille oikein mukavaa lukuvuotta 2021-2022!

Sari Ahola
apulaisrehtori
p. 0294 484690
s-posti: sari.ahola(a)oulu.fi