Apulaisrehtorin terveiset!

Koskelan koulu on Oulun normaalikoulun alakoulujen toinen yksikkö Linnanmaan alakoulun ohella. Linnanmaalla toimii myös normaalikoulun yläkoulu ja lukio. Oulun normaalikoululla on neljä päätehtävää: 1) perus- ja lukio-opetuksen tarjoaminen, 2) Oulun yliopiston opettajaopiskelijoiden ohjatut opetusharjoittelut, 3) tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä 4) täydennyskoulutus. Toimimmekin tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston opettajankoulutuksen kanssa kaikilla päätehtäviemme alueilla.  Johtavana rehtorina toimii Kari Kumpulainen, lukion rehtorina Eija Kumpulainen, perusasteen rehtorina Hannu Juuso, perusasteen 7-9 apulaisrehtorina Pasi Hieta ja minä toimin perusasteen 1-6 apulaisrehtorina. Käytännössä vastaan Koskelan yksikön toiminnasta.

Koskelan yksikkö on toiminut osana Oulun normaalikoulua elokuusta 2013 alkaen. Koulu on kaksisarjainen perusopetusta vuosiluokille 1-6 antava koulu, lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistava opetus, valo. Oppilaita on yhteensä noin 280 ja henkilökuntaa 29, joista 22 on opettajia. Koskelan koululla harjoittelevat luokanopettaja-, erityisopettaja- ja musiikinopettajaopiskelijat opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintoja eripituisissa jaksoissa. Harjoitteluja ohjaavat opettajat on perehdytetty ohjaavan opettajan tehtäviin. Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö ovat läsnä kouluarjessamme esim. erilaisten hankkeiden kautta. Tutkimustoiminnasta vastaavat tutkijat pyytävät tutkimusluvan koululta sekä tutkimukseen toivotuilta osallistujilta sekä tiedottavat tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisemiseen liittyvistä asioista. Täydennyskoulutusta tarjoamme sekä omalle henkilökunnalle että alueellisesti. Täydennyskoulutukseen kuuluu olennaisesti myös koulutusvienti eli tarjoamme koulutusta ja erilaisia kursseja kansainvälisesti koulutuksen parissa työskenteleville organisaatioille, kouluille ja asiantuntijoille. Koulutusviennin myötä koulussamme vierailee sekä ryhmiä että yksittäisiä henkilöitä. Koskelassa toimii myös aktiivinen vanhempaintoimikunta Kimppa, jonka toiminta on avoin oppilaiden huoltajille. Vanhempaintoimikunta on osallistunut esimerkiksi pihatapahtumaan, joka pidetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa sekä Halloween-tapahtumaan.

Erityisinä tavoitteina lukuvuodelle 2019-2020 on koulussamme kielen opiskelun varhentaminen, kielirikasteisuus sekä hyvinvointityö. A1- kielen (englanti) opiskelu alkaa 2020 tammikuussa, jolloin ensimmäisellä luokalla opiskelevat oppilaat aloittavat kielen opiskelunsa. Kielirikasteista opetusta kokeillaan ja kehitetään suunnitelmallisesti koko koulun tasolla, jokaisella luokka-asteella. Lisäksi koulussamme jalkautetaan lukuvuonna 2019-2020 hyvinvoinnin vuosikelloon liittyvää toimintaa. Hyvinvoinnin vuosikello jakautuu neljänneksiin, joissa jokaisessa on oma teemansa: minä ja hyvät teot, minä ja kaverit, minä ja tunteet sekä minä ja ympäristö. Jokaiseen teemaan liittyy koulussamme toimintaa joko yhteisesti koko koulun väen kesken tai luokkatasolla.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Koskelan toimipisteestä saatte näiltä sivuilta. Vastaan mielelläni koulua koskeviin kysymyksiin myös henkilökohtaisesti.

Toivotan kaikille oikein mukavaa lukuvuotta 2019-2020!

Sari Räisänen
apulaisrehtori  
p. 0294 484690 
s-posti: sari.raisanen(a)oulu.fi