Koulumme opettajien tehtäviin kuuluu oppilaiden opetuksen lisäksi ohjata opetusharjoittelijoita, jotka opiskelevat opettajiksi Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Erilaisia luokanopettajakoulutuksen harjoittelujaksoja on elokuun viimeiseltä viikolta toukokuun lopulle asti. Yhteen luokkaan sijoitetaan kerrallaan yleensä kolmesta neljään opiskelijaa.

Luokanopettajakoulutukseen liittyvien harjoittelujen lisäksi koulullamme järjestetään jossain määrin myös aineenopettajakoulutukseen kuuluvaa harjoittelua.

Kaikissa harjoittelujaksoissa koulumme opettajat ohjaavat harjoittelijoita opetuksen suunnitteluvaiheista alkaen. Yksittäisten opetustuokioiden ja tuntien sekä työpäivien jälkeen opiskelijoiden kanssa käydään palautekeskusteluja. Ohjausta antavat myös opettajankoulutuslaitoksen didaktiikan lehtorit.

Vanhemmat voivat tavata opetusharjoittelijoita koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Niissä tarjoutuu tilaisuuksia keskusteluun opetuksesta ja kasvatuksesta.