Tiedote

Oulun normaalikoulun lukioon pääset tutustumaan seuraavien diaesitysten kautta. Koulun esittelyvideo julkaistaan oheisten diojen yhteydessä piakkoín.

LUKION ESITTELYDIAT 9.-luokkalaisille ja huoltajille

 

_______________________________________________________________________________________

Tilannepäivitys 14.1.2021

Oulussa voimassa olevien koronasuositusten mukaan lukiot jatkavat etäopetusta  1.2.2021 saakka. Myös Normaalikoulun lukiossa noudatetaan tätä suositusta, eli etäopetusta jatketaan tammikuun loppuun saakka.

 

Oulun nromaalikoulun tiedote 10.1.2021

Tässä tiedotteessa kerrotaan, millä tavoin Oulun normaalikoulu on varautunut opetuksen järjestämiseen kevätlukukaudella 2021. Koulumme rehtorit toimittavat tarkentavia ohjeita yksikkökohtaisesti alakouluissamme Linnanmaalla ja Koskelassa, sekä yläkoulussa ja lukiossa Linnanmaalla. Ohjeiden tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen koulunkäynti niin oppilaille kuin henkilökunnalle edelleen vallitsevan koronapandemian aikana. Ohjeita noudattamalla voidaan vähentää tartunta­riskiä koulunkäynnin yhteydessä.

Uusi kasvomaskisuositus

THL on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 12 vuotta täyttäneille, kun tähän asti suositus on koskenut yläkoulun oppilaita. THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa.

Oulun normaalikoulu seuraa THL:n ohjetta ja suosittelee vahvasti kasvomaskin käyttämistä perusasteen vuosiluokilla 6-9, mukaan lukien yhdysluokat 5-6 sekä ne valinnaisainetunnit, joissa 5-6. luokkalaisia on samalla tunnilla. Maskisuositus koskee myös lukiota, koko henkilökuntaa sekä opetusharjoittelijoita. Opetushallituksen ohjeistuksessa todetaan, että mikäli turvavälien pitäminen koulussa ei onnistu, on työnantajalla velvollisuus arvioida, onko työntekijöiden käytettävä työssään kasvomaskeja. Tällöin työnantajan pitää hankkia suojavarusteet ja valvoa niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita.

Toistaiseksi kasvomaskit kustantaa koulu, kenenkään ei tarvitse niitä itse hankkia. Rehtorit arvioivat tarvittavan määrän ja huolehtivat niiden tilaamisesta Oulun yliopiston ohjeiden mukaisesti. Tarjolla on kangasmaskeja sekä kertakäyttöisiä maskeja. Lisäksi henkilökunnalle on hankittu kasvovisiirit. Rehtorit ohjeistavat yksikkökohtaisesti tarkemmin maskien jakelusta sekä käytettyjen maskien keräämisestä.

Hygieniasäännökset, turvavälit

Oulun normaalikoulussa noudatetaan edelleen tehostettua käsihygieniaa, turvavälit pyritään säilyttämään, mahdolliset aivastukset tehdään omaan kyynärtaipeeseen / hihaan, ruokailuja porrastetaan ja väljennetään, yhteisiä isoja kokoontumisia ei järjestetä, osa opetuksesta järjestetään ulkona.

Huomaathan, että riskiryhmäläinen ei voi jäädä koulusta pois omalla ilmoituksella, se katsotaan luvattomaksi poissaoloksi. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Kouluun ei kuitenkaan saa tulla sairaana tai oireisena. Koulussa todettu oireinen oppilas eristetään, jonka jälkeen huoltajaa pyydetään noutamaan oppilas kotiin ja toimittamaan edelleen terveydenhoidon piiriin.

Korona-neuvontaa Oulussa saa puhelinnumerosta 08 558 41414 (ma-to 8-16, pe 8-15) tai verkkosivuilta https://www.ouka.fi/korona. Iltaisin ja viikonloppuisin tulee olla yhteydessä Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon 08 315 2655. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Koulutyö

Perusasteella opetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena, jolloin noudatetaan normaalilainsäädäntöä sekä voimassa olevaa opetussuunnitelmaa.

Normaalikoulun lukio säilyy etäopetuksessa 18.1.2021 saakka.

Opetusharjoittelu

Opettajaksi opiskelevien harjoittelu ei voi tapahtua yksinomaan verkossa. Keväällä 2021 Oulun normaalikoulussa ohjattu opetusharjoittelu järjestetään lähes tavanomaiseen tapaan siten, että opetusharjoittelijat osallistuvat koulutyöskentelyyn ohjaajiensa johdolla. Henkilöiden väliset kohtaamiset harjoittelukoulussa pyritään kuitenkin vähentämään minimiin, jonka vuoksi enintään neljä (4) opetusharjoittelijaa saa olla yhden opetusryhmän kanssa yhtä aikaa tekemisissä.

Mikäli harjoittelukoulu siirtyy poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, opetusharjoittelun koordinaattorit sekä ohjaavat opettajat ohjeistavat harjoittelijoita tarkemmin harjoittelun toteuttamisesta.

Hygieniasäännökset, turvavälien noudattaminen sekä kasvomaskisuositus koskevat opetusharjoittelijoita samalla tavoin kuin harjoittelukoulun henkilökuntaa ja oppilaita.

Etätyö

Oulun yliopisto suosittaa edelleen töiden tekemistä etänä, ellei työpaikalla oleskeluun ole pakottavaa syytä. Isoja tapahtumia ei järjestetä ja kokoukset pidetään verkkoyhteyksiä käyttäen. Harjoittelukoulu noudattaa Oulun yliopiston ohjeistusta etätyön tekemisestä. Tarkemmin asiasta tulee sopia lähiesimiehen kanssa.

Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti henkilökunnan kokoontumisia vältetään, ja koulualueelle eivät saa tulla kuin oppilaat, opiskelijat ja koulun henkilökunta, ellei asiasta ole erikseen sovittu rehtorin kanssa.

Matkustaminen

Oulun yliopiston ohjeen mukaan kotimaassa voidaan matkustaa ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä. Ulkomaille suuntautuvia matkoja ei toistaiseksi tehdä. Harjoittelukoulun osalta matkaesitykset osoitetaan johtavalle rehtorille.

 

Yhdessä me onnistumme!

Kari Kumpulainen, KT
Johtava rehtori
Oulun normaalikoulu
kari.kumpulainen(at)oulu.fi
+358 400187801

 

TOIMINTA-AJATUKSEMME

Oulun normaalikoulun toiminta perustuu elämän moninaisuuden kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Turvallinen ja kehittyvä koulumme tukee monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta oppilaistamme kasvaa toimintakykyisiä ja vastuullisia ihmisiä. 

Oulun normaalikoulu on yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulumme järjestää ohjattua opetusharjoittelua sekä osallistuu tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Myös opettajien täydennyskoulutus kuuluu tehtäväämme. Lisäksi koulumme on yksi maailman Unescokouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.