TERVETULOA

Tervetuloa Tiedenorssin kotisivuille

Oulun normaalikoulu, ”Tiedenorssi”, on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan-, aineen- ja erityisopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajan­koulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta niin suomalaisille kuin kansainvälisille opetusalan ammattilaisille. Edellisen lisäksi Oulun normaalikoulu järjestää myös maahanmuuttajille suunnattua perusopetukseen valmistavaa opetusta yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Koulussamme opiskelee noin 900 oppilasta perusasteella ja 250 opiskelijaa lukiossa. Erikoisosaamistamme on opetusharjoittelun ohjaaminen: vuosittain ohjaamme noin 600 luokan-, aineen- ja erityisopettajaksi opiskelevaa heidän opinnoissaan.

Tiedenorssi toimii kolmessa eri toimipisteessä Oulussa.

  1. Linnanmaalla perusopetuksen vuosiluokat 1-6
  2. Linnanmaalla perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukio
  3. Koskelassa perusopetukseen valmistava opetus + vuosiluokat 1-6

Oulun normaalikoulu on vetovoimainen oppilaitos, joka tarjoaa oppilaille ja opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia sekä ajanmukaisen infrastruktuurin. Tiedenorssin osaava henkilökunta, tiiviit kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä aktiivinen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta takaavat toimintamme korkean laadun. Normaalikoulun toiminta perustuu henkilökunnan, oppilaiden, opiskelijoiden sekä sidosryhmien kanssa yhteistyössä laadittuun strategiaan, jonka mukaan tavoitteemme on olla välittävä oppimisyhteisö ja tutkivan opettajuuden edelläkävijä. Toimintaamme ohjaavat arvot: Onnistumme yhdessä - Luomme uutta - Kannamme vastuuta.


Yhteistyöterveisin

Kari Kumpulainen, KT
Johtava rehtori