Tervetuloa Tiedenorssin kotisivuille

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan-, aineen- ja erityisopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta niin suomalaisille kuin kansainvälisille opetusalan ammattilaisille. Edellisen lisäksi Oulun normaalikoulu järjestää myös maahanmuuttajille suunnattua perusopetukseen valmistavaa opetusta yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Toimimme kolmessa eri toimipisteessä:

  1. Linnanmaalla perusopetuksen vuosiluokat 1-6
  2. Linnanmaalla perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukio
  3. Koskelassa perusopetukseen valmistava opetus + vuosiluokat 1-6

Oulun normaalikoulun osaava henkilökunta, tiiviit kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä aktiivinen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta takaavat toimintamme korkean laadun. Normaalikoulun toiminta perustuu henkilökunnan, oppilaiden, opiskelijoiden sekä sidosryhmien kanssa yhteistyössä laadittuun strategiaan, jonka mukaan tavoitteemme on olla välittävä oppimisyhteisö ja tutkivan opettajuuden edelläkävijä. Toimintaamme ohjaavat Oulun yliopiston yhteiset arvot: Onnistumme yhdessä - Luomme uutta - Kannamme vastuuta.

Sari Ahola
Johtava rehtori