Sijaisten työsopimusten yleiset ehdot
1) Työnantajan nimi: Oulu yliopisto, Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulu
2) Sijaisella ei ole koeaikaa alle kuukauden mittaisissa sijaisuuksissa. Silloin kun sijaisen kanssa tehdään kirjallinen työsopimus, on koeaika puolet sopimuksen pituudesta ja enintään 6 kk
3) Sijaisen työntekopaikka on Oulun normaalikoulun alakoulu, yläkoulu tai lukio tai niiden yhdistelmä sen mukaan kuin sijaistettavan henkilön työaika kohdentuu näihin kouluihin.
4) Sijaisen palkka määräytyy yliopistojen yleisen työehtosopimuksen harjoittelukouluja koskevan määräyksen mukaisesti.
5) Sijaisen työaika määräytyy sijaistettavan henkilön työsuunnitelman mukaan. Työaikaan tehtävät poikkeamat viestitään sijaiselle henkilökohtaisesti.
6) Mahdollisista työnantajan tarjoamista koulutuksista ja niihin osallistumisista sovitaan sijaisen kanssa aina tapauskohtaisesti.
7) Sijaisen vuosiloma määräytyy yliopistojen yleisen työehtosopimuksen harjoittelukouluja koskevan määräyksen mukaisesti.
8) Sijaisen työsuhde on voimassa määräajan ja työsuhde päättyy sovitun määräajan päättyessä. Irtisanomisaika sopimuksen kestäessä määräytyy yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaisesti.
9) Työhön sovellettava työehtosopimus on yliopistojen yleinen työehtosopimus ja sen harjoittelukouluja koskevat määräykset.
10) Sijaisen eläketurva on järjestetty työeläkeyhtiö Varmassa (vuonna 1980 ja myöhemmin syntyneet) tai työeläkeyhtiö KEVAssa (ennen vuotta 1980 syntyneet). Työntekijän työtapaturman vakuutus on vakuutusyhtiö IF:issä.