Oulun normaalikoulun lukio kutsuu 9.-luokkalaiset ja heidän vanhempansa tutustumaan lukioon ja lukio-opintoihin torstaina 1.2.2024 klo 18:00. Paikka lukion auditorio, os. Kaitoväylä 7.
Tilaisuutta voi myös seurata etänä tästä

Oulun normaalikoulun lukioon pääset tutustumaan myös seuraavien esitysten kautta:

 

Ohjeet huoltajan Wilma-tunnuksen luontiin :
Pikaohje (joko aiempi tunnus tai ei vielä tunnusta).
Pidempi kuvallinen ohje (jos ei vielä aiempaa tunnusta).


Jos et pysty käyttämään vahvaa tunnistusta tai huoltajatietoja ei löydy vrk:sta, niin ole yhteydessä koulusihteeriin.


Oulun normaalikoulun lukio on Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan yksikkö, jonka tehtävänä on oppilaidenopetuksen lisäksi ohjata opettajaksi opiskelevia aineenopettajaharjoittelijoita. Normaalikoulun rakennukset sijaitsevat yliopiston Linnanmaan kampuksella. Koulussamme on noin 250 oppilasta ja 82 aloituspaikkaa vuosittain.

Oulun norssin lukion tehtävänä on kouluttaa opiskelijoistaan kansalaisia, joilla on laaja ja korkeatasoinen yleissivistys. Heillä on monipuolinen jatko-opiskelukelpoisuus. Pyrkimyksenä on, että heillä hyvän tiedonhallinnan lisäksi on hyvä itsetunto.

Oulun normaalikoulu on yksi Suomen noin kuudestakymmenestä Unesco-koulusta.Unescokouluna lukiomme pyrkii kasvattamaan aktiivisia maailmankansalaisia. Koulussamme korostetaan nuorten kasvamista rauhantahtoisuuteen, globaaliin ja paikalliseen vastuuseen ympäristöstä, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen sekä kulttuuriperinnön vaalimista. Tämä näkyy kansainvälisinä kontakteina ja muun muassa opintomatkoina ja osallistumisena erilaisiin ajankohtaisiin avustusprojekteihin.

Unescoteema näkyy myös koulumme kurssitarjonnassa. Lukion tavoitteena on herättää kiinnostus tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä tieteellisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen. Opetuksen ja opiskelun perustana on kriittiseen arviointiin ja totuudellisuuteen pyrkivä käsitys tiedosta ja sen muokkautumisesta. Näiden lisäksi opiskelijaa pyritään ohjaamaan ajattelutaitojen kehittämiseen, omatoimiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Yliopisto onkin Norssin luontevin ja ensisijainen yhteistyökumppani, mutta yhteistyötä on myös muiden oppilaitosten kanssa.

Oulun normaalikoulun lukion varsinaiset sivut on sijoitettuina lukiomme Peda.Netiinjossa on jatkuvasti päivittyvää tietoa opiskelusta ja kursseista lukiolaisillemme. Lukion Peda.Netiin pääset myös sivun ylhäältä LUKIO -valikosta avautuvasta linkistä.