PERUSTIEDOT LUKIO

Oulun normaalikoulun lukioon pääset tutustumaan seuraavien diaesitysten kautta. Koulun esittelyvideo julkaistaan oheisten diojen yhteydessä piakkoín.

Oulun normaalikoulun lukion esittelydiat 9-luokkalaisille ja huoltajille

YLIOPPILASJUHLAN PERUUNTUMINEN

Perjantaille 4.12. suunniteltua ylioppilasjuhlaa ei voida järjestää vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Ylioppilasjuhlat pidetään ensi keväänä, mikäli se on tuolloin mahdollista.

 

Oulun normaalikoulun lukion varsinaiset sivut on sijoitettuina Peda.Netiin (LUKIO- ylävalikosta avautuu linkki Pedanet- opiskeluympäristöön).

 

Oulun normaalikoulun lukio on Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan yksikkö, jonka tehtävänä on oppilaidenopetuksen lisäksi ohjata opettajaksi opiskelevia aineenopettajaharjoittelijoita. Normaalikoulun rakennukset sijaitsevat yliopiston Linnanmaankampuksella. Koulussamme on noin 250 oppilasta ja 82 aloituspaikkaa vuosittain.

Oulun norssin lukion tehtävänä on kouluttaa opiskelijoistaan kansalaisia, joilla on laaja ja korkeatasoinen yleissivistys. Heillä on monipuolinen jatko-opiskelukelpoisuus. Pyrkimyksenä on, että heillä hyvän tiedonhallinnan lisäksi on hyvä itsetunto.

Oulun normaalikoulu on yksi Suomen noin kuudestakymmenestä Unesco-koulusta.Unescokouluna lukiomme pyrkii kasvattamaan aktiivisia maailmankansalaisia. Koulussamme korostetaan nuorten kasvamista rauhantahtoisuuteen, globaaliin ja paikalliseen vastuuseen ympäristöstä, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen sekä kulttuuriperinnön vaalimista. Tämä näkyy kansainvälisinä kontakteina ja muun muassa opintomatkoina ja osallistumisena erilaisiin ajankohtaisiin avustusprojekteihin.

Unescoteema näkyy myös koulumme kurssitarjonnassa. Lukion tavoitteena on herättää kiinnostus tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä tieteellisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen. Opetuksen ja opiskelun perustana on kriittiseen arviointiin ja totuudellisuuteen pyrkivä käsitys tiedosta ja sen muokkautumisesta. Näiden lisäksi opiskelijaa pyritään ohjaamaan ajattelutaitojen kehittämiseen, omatoimiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Yliopisto onkin Norssin luontevin ja ensisijainen yhteistyökumppani, mutta yhteistyötä on myös muiden oppilaitosten kanssa.

Syksyn 2016 alusta koulusssamme on käytössä rinnakkain kaksi eri opetussuunnitelmaan. Syksyllä lukionsa aloittavat opiskelijat noudattavat vuoden 2016 opetussuunnitelmaa. Muut opiskelijat noudattavat entistä vuoden 2004 opetussuunnitelmaa.

Koulun opiskeluympäristönä on Peda.Net, jossa on myös jatkuvasti päivittyvää tietoa opiskelusta ja kursseista lukiolaisillemme.