Ohjeet huoltajan Wilma-tunnuksen luontiin :

Pikaohje (joko aiempi tunnus tai ei vielä tunnusta).
Pidempi kuvallinen ohje (jos ei vielä aiempaa tunnusta).

Jos et pysty käyttämään vahvaa tunnistusta tai huoltajatietoja ei löydy vrk:sta, niin ole yhteydessä koulusihteeriin.

 

TOIMINTA-AJATUS
Oulun normaalikoulun toiminta perustuu elämän moninaisuuden kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Turvallinen ja kehittyvä koulumme tukee monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta oppilaistamme kasvaa toimintakykyisiä ja vastuullisia ihmisiä

KOULULLEMME OMINAISIA PIIRTEITÄ
Päätehtävämme on antaa laadukasta perusopetusta alueemme lasten ja nuorten lähikouluna. Kiinnitämme erityistä huomiota oppilaidemme tukitarpeisiin vastaamiseen. Oppilaiden hyvinvointiin ja ryhmähenkeen panostetaan koulukohtaisilla elämäntaitokasvatuksen tunneilla. Jokaiselle yläkoulun ryhmälle on varattu vähintään kaksi ryhmäytymispäivää, jotka järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin nuorisotoimen kanssa.

Toinen normaalikoulun perustehtävistä on opettajankoulutus. Yläkoululla opiskelee vuosittain noin 130 aineenopettajaharjoittelijaa useimmissa opetettavissa aineissa. Kehitämme jatkuvasti sekä opettajankoulutusta että perusopetusta. Opettajankoulutuksen tuoma yliopistoyhteys ja aineenopettajaharjoittelijat ovat koululle merkittäviä voimavaroja. Koulumme on UNESCO-koulu ja olemme mukana useissa kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa. Toteutamme vuosittain avustushankkeita erilaisten kohteiden hyväksi. Koulumme on myös Liikkuva Koulu ja mukana Kiusaamisen Vastaisessa (KiVa-koulu) toiminnassa. Oppilaskuntamme on perinteisesti toiminut aktiivisesti ja on mukana myös norssien valtakunnallisessa oppilaskuntayhteistyössä.

Pidämme tärkeänä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä. Lukukauden 2017-18 alusta olemme siirtyneet käyttämään PEDA.NET-opiskeluympäristöä. Koulussa on käytössä Wilma-järjestelmä. Oppilaiden käytössä olevaa laitekantaa on voimakkaasti laajennettu ja uudistettu.

Perusasteen 7-9 apulaisrehtori, Linnanmaa
Leena Vaaraniemi
Kaitoväylä 7, 90570 Oulu
puh. 0294 483815
s-posti leena.vaaraniemi@oulu.fi

Nykyinen oppilasmäärä 280