Oulun normaalikoulun hallinto

Oulun normaalikoulua johtaa viisi rehtoria, joiden vastuualueet ovat seuraavat:

Johtava rehtori Sari Ahola (varalla )

 • yleishallinto ja koko koulun toiminnasta vastaaminen
 • työsuhdeasiat
 • talous, hankinnat, työmatkat
 • täydennyskoulutus, koulutusvienti
 • kansalliset ja kansainväliset verkostot
 • koko koulua koskeva tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta

Oulun normaalikoulun lukio, rehtori Pasi Hieta (vararehtori Jari Honkanen)

 • lukion hallinto
 • opetussuunnitelmatyö
 • opiskelija-asiat
 • aineenopettajien ohjattu opetusharjoittelu
 • tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta
 • lukion tutkimusluvat

Linnanmaa 7-9 yksikkö, rehtori Leena Vaaraniemi (vararehtori Terhi Ylöniemi)

 • oppilas-asiat, yhteydenpito huoltajiin

Perusasteen rehtori Riku Välitalo (vararehtori Kirsi Mäntyvaara)

 • opetussuunnitelmatyö vuosiluokkien 1-9 osalta
 • oppilas-asiat, yhteydenpito huoltajiin
 • luokanopettajien ohjattu opetusharjoittelu
 • tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta
 • Koskelan yksikön johtaminen, yhteydenpito huoltajiin
 • Koskelan tutkimusluvat

Perusaste 1-6 Linnanmaa, apulaisrehtori Janne Pellikainen (vararehtori Kaisa Marjamaa)

 • perusasteen hallinto
 • perusasteen 1-9 opetussuunnitelmatyö
 • oppilas-asiat, yhteydenpito huoltajiin
 • luokanopettajien ohjattu opetusharjoittelu
 • tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta
 • Linnanmaan 1-6 yksikön johtaminen, yhteydenpito huoltajiin
 • Linnanmaan 1-6 tutkimusluvat