Koulutusvienti - Education Export

Koulutusvienti osana Oulun normaalikoulun toimintaa

Oulun normaalikoulu, ”Tiedenorssi”, on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajan­koulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta niin suomalaisille kuin muualta tuleville opettajille ja rehtoreille.

Suomalainen koulutusosaaminen ja korkeatasoista ja maailmanlaajuisesti tunnustettua. Suomi on menestynyt erinomaisesti useissa kansainvälisissä koulutus-, kilpailukyky- ja innovaatiomittauksissa (esim. PISA 2015). Tämä on luonut pohjaa suomalaisten koulutusratkaisujen kysynnälle. 

Koulutusvienti (Education Export & Study Visits) on ulkomaankauppaa, jonka sisältöinä ovat osaaminen, koulutus ja konsultointi sekä niihin liittyvät palvelut ja tuotteet. Keskeisenä määreenä on, että siinä maksajana on ulkomainen taho. Oulun normaalikoulussa koulutusvientiä on ollut jo useiden vuosien ajan, sillä koulumme on ollut oppimisympäristöihin liittyvässä kehittämistyössä tien raivaajana (esim. UBIKO-projekti 2011-2013), mikä on houkutellut koulullemme vieraita niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Vieraat haluavat tutustua paitsi tiloihin, mutta myös opetussuunnitelmaamme, koulun toimintakultuuriin sekä opetusharjoitteluun ja sen järjestämiseen. 

Ensi kesänä Oulun normaalikoulu toteuttaa Oulussa kansainvälisen opettajille, rehtoreille ja opettajien kouluttajille suunnatun englanninkielisen kesäkoulun, Midnight Sun Summer Schoolin 4.-8.6.2018. Yhden viikon kurssin aikana osallistujat saavat kokemuksia ja oppivat pedagogisista käytänteistä, menetelmistä, välineistä sekä oppimisympäristöistä. Kurssi pohjautuu uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueisiin. Oppilaiden mielekkäiden oppimiskokemusten korostaminen opetuksessa painottuu kurssin sisällöissä.

Katso lisää Midnight Sun Summer Schoolin nettisivuilta! Ilmoittautuminen kesäkouluun on avattu!

---------

Dear educator! Welcome to the Midnight Sun Summer School 2018! You now have a unique opportunity to take part in the world famous Finnish teacher training. The first week in June 2018 the University of Oulu, Finland, will organize top level training for teachers, principals, teacher educators, students and educators in general. 

Our aim is successful education through transversal competences! Midnight Sun Summer School 2018 aims to enhance the participants’ professional learning. During a one week course participants will get a chance to learn and to get experience about pedagogical guidelines, practices, methods, tools and learning spaces. The heart of the course builds on new Finnish Core Curriculum, but is not limited to that. The emphasis will be placed on transversal competence, which includes thinking and learning-to-learn, interaction and expression skills, multiliteracy, managing daily life and taking care of oneself, ICT competence, working life competence and entrepreneurship as well as participation, involvement and building a sustainable future. All these competences are seen meaningful for pupils of the 21st century.

See you in Midnight Sun Summer School!  

More information from our web pages: Midnight Sun Summer School Registration is now open!

----------

MIDNIGHT SUN SUMMER SCHOOL KEYWORDS

* 3D printing * co-learning * co-teaching * drones * education * education export * evaluation * Finnish curriculumn * Finnish school system * good practices  * ICT * international teacher training * learning * learning spaces * learning theory * literacies * meaningfulness * phenomena * problem solving * robotics * summer school * teacher training * teaching * technology and learning