PERUSASTE 7-9, LINNANMAA

TOIMINTA-AJATUS Ajan hengessä tulevaisuutta varten. 
Tavoitteenamme on luoda jokaiselle oppilaalle turvallinen ja rauhallinen opiskeluympäristö. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan elämäntapakasvatuksen kursseilla. Koulumme vahvuus on toimiminen aineenopettajiksi opiskelevien harjoittelukouluna ja tähän liittyen kiinteä yhteys Oulun yliopistoon. 

KOULUKOHTAISET PAINOTUKSET 
Opetussuunnitelmassa toteutuvat toiminnallisuus, joustavuus ja valinnaisuus. Opetus-ja arviointimenetelmien kehittämisen lisäksi panostetaan ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatukseen sekä tietotekniikan ja teknologian hyväksikäyttöön. 

Koulumme on UNESCO-koulu ja olemme mukana useissa kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa. 

KIELIOHJELMA A1-kieli: englanti A2-kieli: ranska, saksa B1-kieli: ruotsi B2-kieli: saksa, ranska

Lukukauden 2017-18 alusta siirrymme käyttämään PEDA.NET-opiskeluympäristöä.

Perusasteen (7-9) apulaisrehtori Pasi Hieta 
Kaitoväylä 7,
90570 Oulu
puh. 0294 483773, faksi 553 3775
s-posti pasi.hieta@oulu.fi 

Nykyinen oppilasmäärä 270