Tiedote Oulun normaalikoulun opiskelijoille ja huoltajille 15.3.2020

Oulun normaalikoulu seuraa Oulun kaupungin linjausta ja niinpä normaalikoulun lukio siirtyy maanantaista 16.3.2020 alkaen etä- / verkkoperustaiseen opetukseen sekä tuettuun itsenäiseen opiskeluun. Muutoksen taustalla on huoli opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Toimenpiteellä pyritään myös varmistamaan ylioppilaskirjoitusten sujuvuus. Järjestely jatkuu 2.4.2020 saakka.

 

Muutos tarkoittaa sitä, että opetus ja opiskelu lukiossa jatkuu, mutta prosessiin osallistuvat henkilöt eivät ole fyysisessä yhteydessä toisiinsa. Koulun VOT-työryhmä (verkko-opetuksen tuki) työstää parhaillaan teknistä ohjeistusta, joka toimitetaan kaikille heti sen valmistettua. Opettajat ovat oppituntien aikana opiskelijoiden tavoitettavissa sovitun yhteydenpitosovelluksen kautta, mikäli heillä ei ole samaan aikaan ylioppilaskirjoitusten valvontaa. Opettajat ovat yhteydessä omiin ryhmiinsä ja ohjeistavat tarkemmin opiskelijoita siitä miten opetuksessa edetään. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan opetusryhmien wilma-viestintää.

 

Koulu pyrkii järjestämään reaaliaikaisia webinaareja, videotallenteita sekä muuta verkkoperustaista opetusta. Sen lisäksi opiskelijat työskentelevät itsenäisesti. Oppimateriaaleja voi noutaa koululta. Jokaisella normaalikoulun lukiolaisella on käytössään henkilökohtainen kannettava tietokone, jonka avulla yhteydenpito parhaiten tapahtuu. Ruokailua lukiolaisille ei järjestetä toistaiseksi.

 

Ylioppilaskirjoituksia järjestetään ensi viikolla päivittäin. Kirjoituksissa noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan (www.ylioppilastutkintolautakunta.fi)  ja normaalikoulun erikseen antamia ohjeita. 

 

Mahdollisista muutoksista ja lisäohjeista opiskelijoille ja koteihin tiedotetaan koulun verkkosivuilla sekä Wilmassa.

 

Perusasteen vuosiluokkia 1-9 sekä perusopetuksen valmistavaa opetusta koskevat päätökset mahdollisista opetusmuutoksista tehdään myöhemmin. Normaalikoulussa on varauduttu myös tilanteeseen jossa koko perusopetus siirtyy etäopetukseen. Päätöksistä tiedotetaan välittömästi oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle.

 

Ohjattu opetusharjoittelu koko harjoittelukoulussa on keskeytetty ja aiemmin 16.3 alkavaksi ilmoitettuja harjoittelujaksoja on siirretty. Opetusharjoittelu jatkuu maanantaina 30.3.2020, mahdollisesti etänä.

Lisätietoa koronaviruksesta ja sen tunnistamisesta löydätte mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilta: https://thl.fi/fi/ 

On tärkeää, että lapsen ja nuoren kanssa keskustellaan koronaviruksesta ikäkauden ja kehitystason mukaisesti. Lisätietoa löydätte muun muassa: Suomen Unicefin sivuilta: https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/ 

Lisätietoja

Lukion rehtori: Eija Kumpulainen, eija.kumpulainen@oulu.fi, 040 743 4891

Perusasteen rehtori: Hannu Juuso, hannu.juuso@oulu.fi, 040 673 5909

Perusasteen apulaisrehtori (7-9): Pasi Hieta, pasi.hieta@oulu.fi, 040 743 4892

Perusasteen apulaisrehtori (1-6 Koskela + valmistava opetus): Sari Räisänen, sari.raisanen@oulu.fi, 050 350 5544

Johtava rehtori: Kari Kumpulainen, kari.kumpulainen@oulu.fi, 0400 187801

 

Tekninen tuki

 

Heikki Mikkola, heikki.mikkola@oulu.fi, 040 448 3895

Timo Reinikka, timo.reinikka@oulu.fi, 050 306 8966