PERUSASTE 1-6, LINNANMAA

Koulumme sijaitsee Linnanmaalla, jonne on sijoitettu suurin osa Oulun yliopiston laitoksista. Nykyisellä paikallaan koulumme on ollut vuodesta 1982 alkaen. Naapuritontilla, Kuivasjärven rannalla on normaalikoulun toinen koulurakennus, jossa toimivat perusasteen vuosiluokat 7-9 ja lukio.

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Se kuuluu Oulun kaupungissa oppilaaksi oton osalta perusopetuksen yleisopetuksessa Kaijonharjun-Koskelan alueeseen. Lähes kaikki koulumme oppilaat tulevat Syynimaan, Linnanmaan, Kaijonharjun, Kaijonrannan ja Kuivasrannan alueilta. Lukuvuonna 2016-17 koulussamme opiskelee 365 oppilasta. Koulumme kuuluu UNESCO:n maailmanlaajuiseen ASP-net kouluverkostoon.

Perusopetuksen lisäksi koulun tehtäviin kuuluvat opetusharjoittelun järjestäminen ja ohjaaminen, kokeilu- ja tutkimustoiminta sekä täydennyskoulutuksen järjestäminen opettajille.

Yksityiskohtaisempaa tietoa koulustamme ja sen toiminnasta saatte alla olevasta Koulutiedote 2016-17 lehtisestä sekä Norssiportin muilta sivuilla. Vastaan koulua koskeviin kysymyksiin mielelläni myös henkilökohtaisesti.


Perusasteen (1-9) rehtori Hannu Juuso

p. 0294 483765 / 0294 487290

s-posti: hannu.juuso@oulu.fi