Apulaisrehtorin tervehdys!

On ollut ilo alkaa tutustua Koskelan koulun oppilaisiin, huoltajiin ja henkilökuntaan sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Oulun normaalikoulu koostuu kahdesta alakoulusta (Koskela ja Linnanmaa), yläkoulusta ja lukiosta. Johtavana rehtorina toimii Kari Kumpulainen, lukion rehtorina Eija Kumpulainen, perusasteen rehtorina Hannu Juuso, perusasteen 7-9 apulaisrehtorina Pasi Hieta ja minä toimin perusasteen 1-6 apulaisrehtorina. Käytännössä vastaan Koskelan yksikön toiminnasta. Koskelan yksikkö on toiminut osana Oulun yliopiston harjoittelukoulua elokuusta 2013 alkaen. Koulu on kaksisarjainen perusopetusta vuosiluokille 1-6 antava koulu, lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistava opetus, valo. Oppilaita on yhteensä noin 275.

Koulumme toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston opettajankoulutuksen kanssa, jatkuva kehittämis- tutkimus- ja kokeilutoiminta ovat koulumme päätehtäviä. Esimerkiksi viime lukuvuonna käyttöönotetun uuden opetussuunnitelman myötä arviointi on vaatinut uudistamista. Tänä lukuvuonna pyrimme kehittämään arviointimenetelmiä yhä edelleen ja miettimään ratkaisuja oppilaiden oppimisprosessin seuraamiseen. Opettajat toimivat lisäksi erilaisissa työskentelyryhmissä, jotka pyrkivät kehittämään aktiivisesti koulua. Yhtenä päätehtävänämme on myös, kuten muissakin normaalikouluissa, järjestää luokanopettaja-, erityisopettaja ja musiikinopettajaopintoihin kuuluvat ohjatut opetusharjoittelut. Opiskelijat harjoittelevat kolmessa eri jaksossa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintoja eri pituisissa jaksoissa. Harjoitteluja ohjaavat opettajat on perehdytetty ohjaavan opettajan tehtäviin.

Koskelassa toimii vanhempaintoimikunta Kimppa, jonka toiminta on avoin oppilaiden huoltajille. Vanhempaintoimikunta on osallistunut esimerkiksi pihatapahtumaan, joka pidetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa sekä Halloween-juhlaan.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Koskelan toimipisteestä saatte näiltä sivuilta. Vastaan mielelläni koulua koskeviin kysymyksiin myös henkilökohtaisesti.

Toivotan kaikille oikein mukavaa lukuvuotta 2017-2018!

Sari Räisänen
apulaisrehtori  
p. 0294 484690 
s-posti: sari.raisanen@oulu.fi